TLV förtydligar nu förmånsbegränsningarna för följande läkemedel: Byetta (exenatid), Victoza (liraglutid), Bydureon (exenatid), Lyxumia (lixisenatid), Trulicity (dulaglutid), Ozempic (semaglutid) och Rybelsus (semaglutid).

Martin Moberg, samordnare på TLV och kontaktperson för omprövningen, förklarar varför:

– TLV har på sistone fått många frågor från apotek och sjukvården om GLP-1-receptoragonister som är godkända för behandling av typ 2-diabetes kan förskrivas inom förmånerna för behandling av obesitas. Vi ser därför ett behov av att förtydliga subventionsbegränsningarna.

Kan beslut om subventioner ändras eller är det fortsatt bara typ 2-diabetes-patienter som får dessa läkemedel subventionerade?

– Omprövningen syftar till att förtydliga TLV:s beslut – det vill säga att subventionen gäller patienter med typ 2-diabetes. Läkemedlen kommer att kvarstå i förmånerna med förtydligad subventionsbegränsning.

När väntas förtydligandet vara klart?

– Beslut i omprövningen är planerat till den 23 mars 2023 och börjar då gälla följande dag.

Utöver den aktuella omprövningen pågår just nu fem omprövningar av andra läkemedel vid TLV.