Som Läkartidningen tidigare berättat finns ett sparkrav på 350 miljoner kronor på Skaraborgs sjukhus, Skas. Enligt tidigare uppgifter skulle sjukhuset i Lidköping kunna stå inför stora förändringar där bland annat akuten skulle stängas.

Men den blir i nuläget kvar, uppger sjukhusets sedan årsskiftet nya styrelse, något Nya Lidköpings-Tidningen var först att rapportera. I stället ska det utredas om sjukhuset i Lidköping kan få fler uppdrag, genom att exempelvis förlägga fler operationer dit.

– Vi har i dag ett ärende på bordet att se över möjligheterna att öka upp operationer på Lidköpings sjukhus, och på så vis också kunna säkerställa en vård av hög kvalitet men också kanske kunna hämta hem mer operationer som vi i dag gör utanför Skaraborg, säger sjukhusstyrelsens ordförande Anna-Karin Skatt (S) till Sveriges Radio P4 Skaraborg.

Sjukhusdirektören har nu fått det formella uppdraget att se vilka möjligheter det finns att utöka kapaciteten. Förslag ska presenteras på nästa styrelsemöte.

Men Skas beräknas fortfarande gå back 350 miljoner kronor nästa år. Till NLT säger Anna-Karin Skatt att man kommer vända sig till koncernledningen för att få hjälp att genomlysa det ekonomiska läget.

– Detta för att hitta eventuella orsaker. Efter det får vi ta de beslut som behövs, men vi vill komma till grunden med detta och vända på varje sten, säger hon till tidningen.

Läs även:
Stor besparing på Skas – iva och akutmottagning bort enligt förslag