I mitten på januari dömdes Şebnem Korur Fincancı till fängelse i drygt två år och åtta månader. Men domstolen försatte henne samtidigt på fri fot, något som är vanligt vid fängelsestraff under tre år, vilket bland annat BBC rapporterat om.

Şebnem Korur Fincancı, ordförande i det turkiska läkarförbundet och en av människorättsorganisationen TİHV:s nyckelpersoner, dömdes för att ha spridit terroristpropaganda. Anledningen är att hon förespråkat en oberoende utredning om huruvida förbjudna kemiska vapen använts av turkisk militär mot kurdisk milis i norra Irak. Uttalandet gjordes i pro-kurdisk TV.

Tidigare har den terrorstämplade organisationen PKK hävdat att turkisk militär dödat flera av deras medlemmar med sådana förbjudna vapen. Det är anklagelser som Turkiet förnekat.

Şebnem Korur Fincancı sa i domstolen att rättsprocessen mot henne hade en politisk grund och stred mot demokratiska värden och yttrandefrihet. Och Världsläkarorganisationen WMA uttrycker nu, återigen, kritik mot processen i ett öppet brev till Turkiets president, justitieminister och hälsominister.

WMA skriver bland annat att åtala Şebnem Korur Fincancı »inte bara är orimligt, utan även ogrundat och oärligt«. Organisationen anser att anklagelserna är ett »hån mot hela den medicinska professionen«.

WMA uttrycker också en djup oro för vad man kallar fortgående trakasserier mot det turkiska läkarförbundet. Turkiska myndigheter gör detta på bekostnad av befolkningens hälsa, med negativa konsekvenser för tillgängligheten till vård och hela hälso- och sjukvårdssystemet, menar organisationen.

Nu är dessutom elva medlemmar i förbundet föremål för i en rättsprocess där de kan förlora sin förtroendeställning i läkarförbundet, efter anklagelser om terroristpropaganda. Nästa handläggningsdag i domstolen är den 8 februari.

Sveriges läkarförbund uttalade sig kritiskt efter gripandet av Şebnem Korur Fincancı i höstas. »Läkare har en etisk skyldighet att värna människors hälsa och bör uppmärksamma situationer där det finns anledning att tro att människors liv och hälsa eller hälsorelaterade mänskliga rättigheter hotas«, uttryckte Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale då. Det svenska förbundet har hela tiden ställt sig bakom WMA:s uttalanden och krävt Şebnem Korur Fincancıs frigivning.

Även tidigare har juridiska processer mot det turkiska läkarförbundet orsakat reaktioner från omvärlden. 2018 kritiserade den dåvarande Läkarförbundsordföranden och tidigare WMA-ordföranden Heidi Stensmyren, att samtliga i det turkiska förbundet gripits efter att ha kritiserat den turkiska militäroffensiven i norra Syrien. »Detta är en helt oacceptabel maktutövning«, sa Heidi Stensmyren.