En fem månader gammal flicka avled förra sommaren. Undersökningar visade stora och djupgående blödningar under den hårda hjärnhinnan, utbredd syrebrist i hjärnan och blödningar i ögonen. Pappan åtalades för att ha skakat sin dotter så att hon dog, men hävdade själv att han hittat familjens hund liggande ovanpå flickan i hennes säng.

Under rättegången i tingsrätten var experterna oeniga, som Läkartidningen tidigare har rapporterat. En av dem menade att fynden starkt talade för att barnet utsatts för trubbigt våld, såsom skakningar. En annan expert ifrågasatte det vetenskapliga stödet bakom den uppfattningen, och en tredje ansåg att skadorna visst kan ha orsakats av hunden. Efter en prejudicerande dom i Högsta domstolen 2014 måste i princip andra tänkbara förklaringar till skadorna vara helt uteslutna för en fällande dom – och pappan friades därför.

Nu meddelar åklagaren My Lindholm att hon beslutat att inte överklaga den friande domen.

– Jag förväntar mig inte att kunna få en fällande dom i hovrätten på grund av bevisläget. Det råder en medicinsk oenighet bland läkare när det gäller så kallat skakvåld, och vad olika skador hos barnet kan bero på. Den oenigheten har kommit till uttryck även i det här målet, säger hon i ett uttalande.

Läs också:
Pappa frias från anklagelser om dotterns död – skakvåld inte bevisat