Sveriges Radio P4 Blekinge rapporterade under tisdagen att Region Blekinge nu förbjuder appen Tiktok på alla sina digitala plattformar samt att appen inte får användas i arbetstelefoner eller datorer. Stefan Österström, säkerhetschef i Region Blekinge, säger till radion att beslutet grundar sig i det rådande säkerhetsläget. Ska man lyssna på vad Totalförsvarets forskningsinstitut säger så är Tiktok problematisk ur ett integritetsperspektiv och att det kan finnas risker med att använda den typen av teknik inom offentlig verksamhet. 

Men hur ser det ut i övriga regioner i landet? Läkartidningen skickade ut en enkät för att undersöka huruvida den kinesiskägda appen får användas inom regionerna.  

I flera av de tillfrågade regionerna är ämnet just nu uppe för diskussion, men inget beslut är ännu fattat.

– Vi har inte någon riktlinje i Region Jönköpings län kopplat till Tiktok på jobbmobilen. Vi följer utvecklingen kring samtliga sociala medier, inte bara Tiktok. Just nu ser vi inte ett behov av att förbjuda Tiktok, säger Peter Willsson, presstjänsten Region Jönköpings län. 

I Region Dalarna kan anställda inte installera vilka appar som helst på sina arbetsmobiler eller surfplattor. Där ska apparna först godkännas. 

– Det är endast godkända appar som får installeras, bland dessa finns ej Tiktok med. Så man kan säga att vi inte tillåtit användande av den appen, meddelar presstjänsten vid Region Dalarna. 

I Region Västernorrland har det däremot inte funnits någon teknisk begränsning att faktiskt installera appen i de mobiltelefoner som ägs av regionen.

– Det finns en begränsning på datorerna där Tiktok inte stöds. Nu har däremot möjligheten att använda appen ifrån Region Västernorrlands IT-infrastruktur och enheter i stort samt via Region Västernorrlands tele/data-kommunikationsnätverk tagits bort. Men det är inte fullt ut implementerat ännu, säger Mårten Frosth, informationssäkerhetsansvarig i Region Västernorrland. 

Region Kronoberg, Region Halland, Region Västmanland, Region Gävleborg, Region Värmland, Region Jämtland-Härjedalen, Region Östergötland och Region Uppsala svarar alla att frågan är uppe för diskussion och att de följer utvecklingen i övriga regioner samt det rådande säkerhetsläget noggrant. Men att inga beslut ännu finns om frågan.

– Vi ser vissa risker med Tiktok, men så även med andra appar. Vi bevakar detta ständigt men har ännu inte tagit beslut om förbud mot utpekade appar, utan råder till en allmän försiktighet vid exponering på nätet, säger ansvarig för säkerhet i Region Gävleborg. 

Region Gotland har inte tagit ställning.

– Vi bevakar frågan, men det är i dagsläget inte aktuellt att förbjuda användandet av Tiktok inom Region Gotland, säger Petra Jonsson, pressekreterare i Region Gotland.

I Region Örebro län resonerar regionen att ett beslut om förbud mot Tiktok kräver en noggrann riskanalys.

– Dock innebär inte avsaknaden av ett uttalat förbud att det per automatik är fritt fram att använda Tiktok, säger Calle Olsson, pressansvarig i Region Örebro län.

I Region Stockholm ingår Tiktok generellt inte i regionens grundutbud av IT-tjänster.

– Region Stockholms verksamhet är stor och komplex och arbetet sker riskbaserat. Inom vissa delar av regionens verksamhet där särskilt skyddsvärd information hanteras används inte denna typ av tjänster alls, medan det för andra typer av arbetsuppgifter kan göras andra bedömningar. Utifrån bland annat omvärldshot, våra behov och andra förutsättningar utvärderar vi löpande vilka tjänster regionen använder, säger Maria Ibsén, pressansvarig i Region Stockholm.