Barbro Westerholm. Foto: Liberalerna

Anders W Jonsson, barnläkare och riksdagsledamot för Centerpartiet minns Barbro Westerholm med värme.

Anders W Jonsson.

– Redan som ung läkare och under kandidattiden var Barbro Westerholm en förebild, säger han.

I politiken representerade de visserligen olika partier, men som två av få läkare i riksdagen fann de varandra »omedelbart«, säger Anders W Jonsson.

– Hon var väldigt imponerande. Hade man en diskussion om abort i riksdagen kunde Barbro referera till hur hon som ung läkarassistent på 50-talet tog emot kvinnor som kom in blödande på grund av illegala aborter. Pratade man om läkemedelshantering kunde hon referera till sitt arbete med att utreda neurosedynkatastrofen i Sverige.

Som politiker var Barbro Westerholm en skicklig parlamentariker med förmåga att söka och få stöd, brett för sina frågor, säger Anders W Jonsson.

– Hon sa ofta att som parlamentariker är man »en bland likar«, och förstod att skulle hon få igenom något i riksdagen behövde hon få stöd långt utanför det egna partiet. Det var det som gjorde att hon var en sådan kraft och trots att hon var en av 349 parlamentariker lyckades hon påverka ett stort antal frågor.

Barbro Westerholm lämnade riksdagspolitiken och arbetet i socialutskottet inför valet 2022. Men trots det fortsatte hon att göra avtryck i politiken och Anders W Jonsson berättar att han senast förra veckan planerade att boka in en lunch med Barbro Westerholm, för att få höras hennes synpunkt i en fråga.

– Saknaden är stor. Barbro har betytt så otroligt mycket för utvecklingen inom hela det sociala området, men fram för allt för sjukvården. Det finns ingen som kan fylla det tomrummet.

Kjell Asplund, professor emeritus i medicin, har träffat Barbro Westerholm i många olika sammanhang genom åren. Även han minns henne med värme.

Kjell Asplund. Foto: Anna Molander/Karolinska universitetssjukhuset

– Vilken enorm livsgärning hon har gjort. Hon var engagerad i så många olika frågor, och vilken förebild hon har varit. Jag har lärt mig mycket av henne om hur man kan omsätta ett engagemang och driva frågor rent konkret, säger Kjell Asplund och fortsätter:

– Hon lärde mig också mycket om tålamod. Vill man få något gjort politiskt och åstadkomma förändringar i lagstiftning måste man ha ett oändligt tålamod och det hade hon.

Under sin tid som generaldirektör på Socialstyrelsen förde Barbro Westerholm in värme och engagemang för utsatta grupper på ett sätt som var ovanligt för en myndighet på den tiden. Ett engagemang som har gått som en röd tråd genom allt hon har företagit sig genom åren, enligt Kjell Asplund.

– Hela tiden har hon slagits för dem som finns i samhällets utkant, men på olika arenor, säger han.

Tätast kontakt hade han och Barbro Westerholm under de sju eller åtta år som de tillsammans satt med i Statens medicinsk-etiska råd. Han slår fast att det kommer det att bli tomt utan henne ­– och inte bara för honom personligen.

– Svensk sjukvård, politik och socialtjänst kommer också att sakna en sådan portalfigur som Barbro Westerholm har varit.

Barbro Westerholm engagerade sig mycket i HBTQ-frågor. Och det gjorde att hon valdes till hedersmedlem i Regnbågsläkarna, inte minst för hennes insats för att homosexualitet inte längre skulle klassas som en psykisk sjukdom.

– Jag träffade Barbro flera gånger i samband med föreläsningar för studenter och vid sociala tillställningar. Jag minns henne som en väldigt trevlig och varm person, säger Sven Grützmeier som var ordförande för föreningen på den tiden.

Sven Grützmeier

Barbro Westerholm valdes till hedersmedlem under ett årsmöte där hon berättade om sin karriär och sina »duster med andra«.

– Jag minns speciellt något som hon sa och som jag tänkt mycket på. Hon sa »ge inte upp, fienden är svagare än du tror«. Jag tycker det var väldigt bra sagt. Och det visade också hur ihärdig hon var, säger Sven Grützmeier.

Han menar att hennes engagemang har varit »kolossalt betydelsefullt«. Att Socialstyrelsen tog bort sjukdomsklassificeringen av homosexualitet 1979 betydde väldigt mycket för HBTQ-personer. Men Sven Grützmeier lyfter exempelvis också hennes arbete mot ålderism, diskriminering av äldre.

– Hon har alltid varit en förebild, en politiker man kunnat lita på, som varit rakryggad och vågat engagera sig, även när det inte varit opportunt. Och hon var en bra förebild som läkare.

Sofia Rydgren Stale, ordförande i Sveriges läkarförbund. Foto: Stina Stjernkvist.

Läkarförbundets ordförande, Sofia Rydgren Stale, tycker att det är svårt att sammanfatta Barbro Westerholms långa livsgärning.

– Hon var på många sätt en föregångare och en förebild, och var hon än har befunnit sig har hon gjort ett väldigt starkt avtryck under hela sitt långa yrkesliv.

Många gånger var Barbro Westerholm kontroversiell för sin tid, betonar Sofia Rydgren Stale och nämner bland annat hur hon som läkare på Medicinalstyrelsen drev igenom godkännandet av p-piller som preventivmedel.

Med Barbro Westerholm försvinner en person med ett »enormt långt perspektiv« på både svensk hälso- och sjukvård, svensk politik och det svenska samhället, säger Sofia Rydgren Stale. Trots att Barbro Westerholm var 89 år blev Sofia Rydgren Stale förvånad över hennes bortgång.

– Det är klart att man vetat att hon är årsrik, men samtidigt har hon varit så levande och så full av kraft och framtidsplaner. Det var ett sorgligt besked, säger hon.

Läs också:
Barbro Westerholm har avlidit