För ett år sedan hade Sundsvalls sjukhus 170 disponibla vårdplatser, trots att både Region Västernorrland och Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, bedömde att minst 219 platser behövdes för att kunna ge en god vård. Situationen var så allvarlig att regionen fick ett vitesföreläggande om att ordna 219 vårdplatser innan september månads slut förra året – annars väntade ett vite på 15 miljoner kronor.

Ännu har dock inte Region Västernorrland lyckats leva upp till kravet – men knappar nu in. Den 3 mars i år fanns 206 vårdplatser öppna.

– Chefer och medarbetare med olika professioner och från olika verksamheter gör ett otroligt arbete som nu visar resultat. Alla verksamheter, oavsett område, påverkar varandra och när vi skapar samsyn och tydlighet kring hur vi definierar, registrerar och hanterar vårdplatser och överbeläggningar så går det bättre, säger Caroline Herlin, områdesdirektör för länsverksamhet somatik, i ett pressmeddelande.

För att få en samlad bild över vårdplatsbehovet har regionen arbetat intensivt med planering och löpande uppföljning, och antalet vårdplatser styrs numera utifrån den bemanning som är tillgänglig under kommande dygn. Nu fortsätter regionen arbeta vidare för att nå målet om 219 vårdplatser. Man ser bland annat över arbetsmiljön, processen av in- och utskrivningar av patienter och hur lokaler nyttjas på bästa sätt.

Läkartidningen har sökt Ivo. Då det är ett pågående ärende avstår myndigheten från att kommentera.

Läs också:
Ivo hotar Västernorrland med 15 miljoner i vite för vårdplatsbrist
Sundsvall missar Ivos vårdplatsmål – direktör vädjar om att få slippa vite