– I tider av ekonomisk instabilitet känns det otroligt bra att vi, tack vare våra generösa givare, kan fortsätta finansiera svensk cancerforskning, säger Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd, i ett pressmeddelande.

Vårdforskning ges särskild prioritet i det senaste anslaget. Området har fokus på ökad livskvalitet under och efter behandling för patienter som botats eller som lever med kronisk cancer. Cancerfonden betonar att vårdforskning blir allt viktigare när allt fler överlever cancer.

Marlene Malmström, Lunds universitet. Foto: Cancerfonden

Bröstcancerforskaren Marlene Malmström, Lunds universitet, är en av forskarna som får finansiering från Cancerfonden, totalt 3,6 miljoner kronor. Hon ser ett gap mellan att behandling individanpassas utifrån den specifika cancertumören men att rehabiliteringen efteråt inte är lika anpassad.

– Behovet av rehabiliteringsinsatser kan variera kraftigt från person till person. Efter en cancerbehandling lider många av trötthet, oro och nedstämdhet med sjukskrivning som följd. Trots det är dagens rehab mer baserad på tradition och medicinska faktorer snarare än varje persons individuella behov, säger Marlene Malmström.

31 forskare från sex lärosäten – Karolinska institutet, KI, samt universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg, Stockholm och Umeå – beviljas finansiering av Cancerfonden, där forskningsnämnden av tradition fattar anslagsbeslut i mars och november varje år. Mest går till KI-forskare där totalt 13 forskare får dela på nästan 55 miljoner kronor.