Terese Nilsson och Maria Backman (stående intill Gustav Backlund i blått) tog initiativ till uppropet »Backa Gustav«. Foto: Privat.

Maria Backman, Terese Nilsson och Klas Ytterbrink Nordenskiöld är alla tre läkare och engagerade i Extinction Rebellion (XR), en miljörörelse som gjort sig känd genom olika spektakulära aktioner där vägkorsningar har blockerats och flygplan har stoppats. I augusti förra året slog sig en grupp XR-aktivister ner på golvet inne på Volvos showroom i Stockholm i en protest mot fossila subventioner. Terese Nilsson, ST-läkare i allmänmedicin i Falun, var en av deltagarna i aktionen. Hennes uppgift var att sprida budskapet till förbipasserande på gatan – medan Gustav Backlund och andra klimataktivister befann sig inne i lokalen.

Terese Nilsson, ST-läkare i allmänmedicin i Falun. Foto: Privat.

– När polisen kom och bar bort dem påpekade alla turister hur vänliga våra poliser var. Det fick mig ännu mer att förstå att det är vi privilegierade medborgare i en demokrati som i första hand måste agera. Men nu är det ju uppenbart att klimataktivister även i Sverige utsätts för repressalier från arbetsgivare, säger hon.

När Gustav Backlund dömdes för olaga intrång i december ville Region Dalarna att han skulle lämna jobbet som biträdande smittskyddsläkare, eftersom förtroendet för honom ansågs förbrukat. För Läkartidningen förklarade regiondirektören Karin Stikå Mjöberg att det inte handlade om klimatengagemanget i sig, utan om att stora krav ställs på den som tillsätts som smittskyddsläkare, eftersom det är en myndighet med långtgående befogenheter att besluta om tvångsåtgärder. Senare har regionen och läkarföreningen landat i en överenskommelse om ett halvårs prövotid för Gustav Backlund.

Klas Ytterbrink Nordenskiöld, ST-läkare i allmänmedicin i Stockholm och doktorand på Karolinska institutet, är kritisk till hur Region Dalarna har hanterat det inträffade.

– Att på ett fredligt sätt störa en klimatskadlig verksamhet för att föra ut sitt budskap anser jag är förenligt med att arbeta som läkare, säger han.

Region Dalarna har tryckt mycket på att just smittskyddsläkarrollen är speciell. Kan du förstå deras resonemang?

Klas Ytterbrink Nordenskiöld försenade förra året ett flygplan på Arlanda genom att ställa sig upp i mittgången och hålla ett tal om flygets utsläpp. Foto: Extinction Rebellion.

– Det är viktigt att myndighetsutövare agerar på ett sätt som bibehåller medborgarnas förtroende för staten och myndigheten, det håller jag med om. Men nu när vi står inför ett ofantligt hot mot vår framtid och hälsa måste myndigheter börja kommunicera ut det här för att bibehålla sitt förtroende hos allmänheten. Det skulle man kunna säga att Gustav Backlund har gjort – även om han gjorde det på sin fritid, innan han tillträdde.

Inte heller Maria Backman, överläkare på medicinkliniken på Falu lasarett, tycker att regionens förklaring håller. Tillsammans med Terese Nilsson tog hon initiativ till uppropet »Backa Gustav« som samlade 350 underskrifter från vårdanställda inom loppet av ett dygn.

– När man jobbar inom smittskydd handlar mycket om förebyggande hälsoarbete både lokalt och globalt. Då ligger det nära till hands att vilja bromsa klimatförändringarna som kommer att innebära ett stort hot mot folkhälsan, säger hon.

Alla tre upplever att de har stöttning från sina chefer när det gäller klimatengagemanget. Men medan Terese Nilsson och Maria Backman har valt att inte göra något som skulle kunna leda till att de döms för brott ser Klas Ytterbrink Nordenskiöld annorlunda på saken. Själv tror han att det bara är en tidsfråga innan han blir dömd för brott.

Hur ser du på att begå brott i klimatets namn?

–Att begå brott och riskera böter eller fängelse är jättejobbigt, men historien har visat att civil olydnad är effektivt för att driva samhällsförändring och utifrån min priviligierade roll är det nödvändigt med tanke på hur akut läget för klimatet är, säger Klas Ytterbrink Nordenskiöld.

Skulle han bli fälld lär han behöva ta en ny diskussion med sin närmaste chef, säger han.

– Men jag är inte så orolig för min roll som vårdcentralsläkare, däremot för min roll inom akademin och KI. Idén om den opartiska och helt neutrala forskaren är väletablerad i samhället och där tror jag att min aktivism skulle kunna komma att ligga mig till last, säger han.

Terese Nilsson tycker inte att arbetsgivaren har något att göra med vad hon gör på sin fritid och är öppen för att byta jobb om hon inte längre känner stöd uppifrån.

– Om ledningen vore direkt kritisk eller om jag skulle känna mig tystad skulle jag absolut flytta på mig.

Alla turer kring Gustav Backlund och hans tjänst har dock inte avskräckt någon av dem från fortsatt engagemang i klimatfrågan.

Maria Backman. Foto: privat

– Snarare har regionens agerande fått mig att växla upp och vilja visa att det inte bara är Gustav som är engagerad utan att vi är många, säger Maria Backman.

De ser det också som sin skyldighet som läkare att varna för konsekvenserna av klimatförändringarna.

– Vi som kår måste tala högre om hotet mot våra patienters liv som temperaturhöjningen utgör. Det är så mycket vi gör som kommer att vara helt betydelselöst om det nuvarande utsläppsscenariot håller i sig, så mycket som går om intet. Vi minskar risken för stroke med en procent på tio år genom att skriva ut ett visst antal doser av blodfettssänkande, visst. Men den typen av hälsovinst överskuggas så totalt av riskerna med det förändrade klimatet, säger Klas Ytterbrink Nordenskiöld.

Läkare behöver också utnyttja den auktoritet som kommer med yrket, menar Terese Nilsson.

– Jag tycker egentligen inte att det ska spela någon roll att jag är läkare. Men jag märker att jag får ett helt annat bemötande i både media och av polisen om jag berättar om mitt yrke. Det betyder också att det kanske är jag som måste pressa mig ännu hårdare för att nå ut, för att det är jag som har rösten.

De senaste månadernas mediekarusell kring Gustav Backlund har gjort att klimatet har diskuterats på ett helt annat sätt än tidigare – och allt ljus på frågan är positivt, tycker Maria Backman.

– Det har varit en spännande tid i media, med många ledartexter och insändare om klimatet och civil olydnad, där vissa har ifrågasatt Gustav och många andra stöttat honom. Jag har till och med haft patienter som har sagt att de tycker att det är bra att jag engagerar mig, säger Maria Backman.

Läs också:
Dalarnas läkarförening stämmer regionen efter Backlund-fallet
Uppgörelse har nåtts – Gustav Backlund får behålla tjänsten