»En medicinsk expedition till Påskön, med syfte att finna svar om sjukdomsorsaker, gick inte som väntat. Men tack vare en av forskarna, Georges Nógrády, gjordes en helt annan upptäckt.« Så inleds en text skriven av Karin Lodin, specialist i allmänmedicin och ST-läkare i reumatologi vid Karolinska universitetssjukhuset.

– Kulturartikeln beskriver hur grunden till det i dag hyllade läkemedlet rapamycin upptäcktes genom envishet och hårt fältarbete. Karin Lodin har genom sin välskrivna och intressanta artikel både ökat vår kunskap och kittlat vår nyfikenhet om vad som kan ligga bakom medicinska upptäckter, säger Lena Marions, en av Läkartidningens medicinska huvudredaktörer.

Karin Lodin. Foto: Teresa Hulth Lundin.

Grattis till vinsten! Hur känns det?

– Jätteroligt och oväntat! Det finns ju så många bra artiklar. Men det är en spännande historia och många olika turer som till slut ledde fram till upptäckten av ett nytt läkemedel, rapamycin, säger Karin Lodin.

Hur kommer det sig att du valde att skriva om den här forskningsexpeditionen till Påskön?

– Jag började med myositforskning för något år sedan och på flera föreläsningar om just myosit visades bilder av Påskön när rapamycin nämndes. Jag kunde inte begripa varför så jag började läsa på lite och ramlade över den här historien. Expeditionen är ett så ambitiöst projekt som sedan blev något helt annat än det var tänkt. Det kan vara lite tröstande för en forskare att få höra att något stort kan komma ut av ens arbete även om det inte gick som man hade hoppats.

Vad har du fått för kommentarer på din artikel?

– Jag har fått väldigt mycket positiv respons och fått kontakt med flera läkare som intresserat sig för det här ämnet. Även folk som jag inte trodde läste Läkartidningen har hört av sig och sagt att det är en fantastiskt spännande berättelse.

Har du fler spännande historier på lut?

– Ja, det finns många medicinska historier kvar att berätta. Jag sitter och arbetar på en artikel som jag ska skicka in till Läkartidningen så småningom, men mer vill jag inte avslöja just nu.

Sista frågan: Har du blivit sugen på att åka till Påskön efter all din research?

– Ja, det skulle vara fantastiskt att få göra en sådan resa!

ÅRETS ARTIKEL 2022

Kommentar:

Mattias Brunström, Per Svensson – Studie avfärdar fördelar med blodtryckssänkande till natten

Originalstudie/Fallbeskrivning:

Staffan Svensson, Allan Karbassi, Magnus Johnsson – Omfattande inhalationsbruk av lustgas gav ryggmärgsskada

Översikt:

Svenny Kopp, Christopher Gillberg – Symtom, diagnostik och förlopp vid ADHD hos flickor och kvinnor

Medicinens ABC/Yngre skribent:

Margret J Einarsdottir, Per Dahlqvist, Sophie Bensing, Ragnhildur Bergthorsdottir – ABC om Addisons sjukdom

Kultur:

Karin Lodin – Den osannolika historien om en medicinsk upptäckt

Debatt:

Johan Bengtsson – Språket – ett av vårdens många verktyg

EXTERN JURY UTSER VINNAREN 

»Årets artikel« utsågs första gången 2001, med de bästa artiklarna från 2000.

Läkartidningens medicinska redaktion väljer vid sitt sista möte varje år ut tre bidrag till varje kategori. Därefter rangordnar en extern jury bidragen i varje kategori. Efter en sammanräkning utses vinnaren.

Juryn utgörs av en mix av stående jurymedlemmar och fjolårets vinnare.