Det fanns en tid då Lagevrio (molnupiravir) beskrevs som ett möjligt genombrott i jakten på antiviral behandling mot covid-19. Behandlingen, som tas som kapslar, är tänkt för vuxna som riskerar att utveckla allvarlig covid-19 och inte behöver extra syrgas.

EMA gick i november 2021 ut med en tillfällig rekommendation om att medlemsländerna i EU kunde fatta beslut om att använda molnupiravir i väntan på att myndighetens vetenskapliga kommitté CHMP slutfört sin granskning av data.

Nu – när granskningen är klar – avråder dock CHMP från att ge behandlingen marknadsgodkännande inom EU.

»Den kliniska nyttan av Lagevrio vid behandling hos vuxna med covid-19 som inte får extra syre och har ökad risk att utveckla allvarlig covid-19 kan inte visas«, skriver CHMP.

Enligt CHMP går det inte att utifrån tillgängliga data dra slutsatsen att Lagevrio kan minska risken för sjukhusinläggning eller död, eller korta sjukdomsförloppet hos vuxna med risk för allvarlig sjukdom.

Enligt Läkemedelsvärlden kommer Merck (MSD) och Ridgeback biotherapeutics – som står bakom behandlingen – att begära en omprövning av beslutet.

I slutänden blir det upp till EU-kommissionen att sätta ned foten i frågan om ett eventuellt marknadsgodkännande.

Läs också:
Antiviral kapsel närmar sig vården