Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har sedan sommaren 2021 haft ett tillfälligt samordnat ledarskap, där Per Andersson har varit tillförordnad biträdande sjukhusdirektör vid Lasarettet i Enköping med ansvar för den dagliga driften.

Nu återgår Region Uppsala till den ordinarie lösningen, med varsin sjukhusdirektör för Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset.

Den 6 mars tillträder Per Andersson som sjukhusdirektör i Enköping, meddelar regionen i ett pressmeddelande.

Per Andersson är specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulans- och akutsjukvård, han började på Akademiska sjukhuset 1986 och har haft chefsroller inom flera olika verksamhetsområden. Närmast innan han blev tillförordnad biträdande sjukhusdirektör var han verksamhetschef för ambulanssjukvården.