Läkemedelsgruppen med SGLT2-hämmare har inneburit stora förbättringar av vården av diabetes typ 2. Från flera håll i landet uppmärksammas dock en ökning av fall med akuta ketoacidoser, rapporterar Dagens Medicin.

– SGLT2-hämmare blir allt vanligare eftersom de numera förskrivs av både kardiologer, njurmedicinare och allmänläkare. Men alla känner nog inte till läkemedlens potentiellt farliga biverkningar, säger Mikael Rydén, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, till tidningen.

Då SGLT2-hämmare minskar återabsorptionen av glukos i njurarna ska läkemedlen inte ges till patienter med insulinbrist. Flera av fallen som Dagens Medicin rapporterar om hade endogen insulinbrist och stod felaktigt på SGLT2-hämmare.

– Läkemedlen ska inte undvikas på något sätt. Men läkare måste tänka efter både en och två gånger så att preparaten används till rätt patienter. SGLT2-hämmare kan exempelvis vara riskabla att förskriva till allmänt sköra personer, säger Mikael Rydén.