När Läkemedelsverket hösten 2018 meddelade att myndigheten planerade att lägga ner Läkemedelsboken lät protesterna inte vänta på sig. Många organisationer, däribland Läkarförbundet, vädjade om att den skulle behållas och pekade på behovet av ett producentobundet kunskapsstöd för hälso- och sjukvården.

Efter utredning och regeringsbeslut fick Läkemedelsverket förra hösten i uppdrag att åter driva och förvalta Läkemedelsboken. Nu meddelar myndigheten att en första version av den numera webbaserade »boken« planeras att släppas under våren.

– Genom en tidig lansering hoppas vi få in synpunkter från de som besöker webbplatsen och utifrån användarnas behov förbättra produkten ytterligare. Ett annat syfte är att målgrupperna för Läkemedelsboken ska kunna börja använda sig av ett uppdaterat kunskapsstöd så tidigt som möjligt, säger Johan Andersson, enhetschef vid Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

Uppdraget ska slutredovisas i mars nästa år och innehållet i Läkemedelsboken är än så länge begränsat, men fylls på allt eftersom kapitlen blir klara, enligt Läkemedelsverket.

– Just nu pågår ett intensivt arbete med att uppdatera innehållet för att säkerställa att Läkemedelsboken även fortsättningsvis är ett relevant och aktuellt kunskapsstöd för hälso- och sjukvården och andra intresserade, säger Johan Andersson.

Läs även:
Läkemedelsboken får leva vidare