Efter 2020 steg förtroendet för den svenska sjukvården bland svenskarna, nu är förtroendet på tillbakagång. 

När den årliga Förtroendebarometern släpptes av Mediaakademin under tisdagen stod det klart att svenskarna börjat lita mindre på att få den vård de behöver, jämfört med under pandemiåren. 

Men, tillbakagången behöver inte ses som så dramatisk. Enligt Henrik Ekengren Oscarsson, professor på statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet och ledamot i Medieakademin, kan tidigare siffror snarare ha varit en covid-, eller kriseffekt. Och att förtroendet nu snarare går tillbaka till »det normala«.

Sedan 2022 har förtroendet för sjukvården i Sverige sjunkit med 10 procentenheter och ligger nu på 67 procent. 

Men, siffran är ändå hög sett över tid och det höga förtroendet 2021 och 2022 menar Henrik Ekengren Oscarsson är en »pandemieffekt«.

»Sjukvården hade jättehöga nivåer av förtroende under 2021 vilket vi ser som en coronaeffekt«, säger han i SVT Forum.

Läs mer: Sjunkande förtroende för vården – uppsvinget under pandemin borta

Förtroendebarometern

Förtroendebarometern har kommit ut årligen sedan 1997.

2023 års mätning omfattar 1201 webb-intervjuer med personer äldre än 16 år.

Fältperioden ägde rum mellan den 8–13 februari 2023.

Mätningen har genomförts av Kantar Public på uppdrag av den ideella föreningen Medieakademin.