– Det har blivit en stor skillnad sedan Region Stockholm och övriga grannregioner började strama åt sin inhyrning, säger Region Gotlands hälso- och sjukvårdsdirektör Marie Loob.

Region Stockholm har i ett första skede börjat minska inhyrningen till operationsverksamheter. Även Region Sörmland har sedan 1 februari reducerat inhyrning av sjuksköterskor. Det har gett effekt även för Region Gotland under årets första månader.

– Nu får vi samtal direkt till vårdavdelningarna i jakten på jobb. Så vi börjar få ett ganska gott inflöde och effekten av detta måste bli att bemanningsbolagen förstår att priserna måste sänkas rejält. Vi kommer att vara betydligt mer restriktiva när vi godkänner priser, säger Marie Loob.

2022 var annars ett nattsvart år för Region Gotland sett till ambitionen att minska beroendet av hyrpersonal. Totalt hyrde regionen in läkare och sjuksköterskor för 166 miljoner kronor, en ökning med över 60 procent. Gotland har därmed passerat Västernorrland som den region med högsta hyrkostnaderna som andel av de totala personalkostnaderna. I Gotlands fall var andelen 14,5 procent, enligt en sammanställning av Sveriges Kommuner och regioner, SKR. Regionerna uppger att det till två tredjedelar rörde sig om hyrsjuksköterskor.

– Målet nu är i första hand att komma ner till 2021 års nivå på drygt 100 miljoner kronor. Om det sedan är möjligt eller inte är svårt att säga idag, men det är ambitionen. På läkarsidan ökade vi något i primärvården men det har delvis en koppling till beslutet att jobba mot riktvärde 1 100 patienter per läkare, säger Marie Loob.

Politikerna har nu beslutat om åtgärder. Det gäller bland annat höjd nattersättning, en ny rekryteringsbonus på som mest 30 000 kronor, skärpta riktlinjer för avrop av hyrpersonal och en anpassning av vårdplatser med tillfällig helgstängning. Region Gotland plockar också upp den kontroversiella inriktningen att välja bort hyrpersonal som bor på ön. Det har tidigare väckt kritik i Västernorrland och Kronoberg. I gotländsk tappning bygger det på ett förhållandevis mjukt direktiv – Gotlandsbosatta ska inte väljas »om likvärdigt alternativ finns«. Gotlands läkarförening har förståelse för att åtgärder sätts in för att hantera de kraftigt ökade kostnaderna för hyrpersonal och att försöka få fler att ta anställning.

– Men det finns delar i åtgärdspaketet som man kan ifrågasätta, säger Regina Göbel, ordförande i läkarföreningen, och lägger till:

– Vi är bland annat kritiska mot att regionen bara lyfter fram distriktsläkare som ett bristyrke, till exempelvis när det gäller möjligheten till rekryteringsbonus, när det råder brist på specialister även på sjukhuset. Så det känns lite snålt, här behöver man bredda sig lite och satsa på fler grupper av läkare.