Nyligen rapporterade Läkartidningen om Västra Götalandsregionens avgångsenkät som besvarades av 454 läkare som avslutade sin anställning inom regionen mellan 2020 och 2021. Bland annat angavs bristande ledarskap och dåliga karriärmöjligheter som anledningar till att läkarna valde att sluta. Från fackligt håll tycker man att den sammanställda rapporten från enkäten ger en god och tydlig lägesbild av situationen.

– Den visar på det vi har pratat om i många år – att arbetsmiljön är viktig för hur man trivs och om man väljer att stanna, säger Emelie Hultberg, ordförande i Västra Götalands läkarförening.

Emelie Hultberg. Foto: Läkarförbundet.

I rapporten framkommer också att många av läkarna anger låg lönenivå och dålig löneutveckling som skäl för att de lämnat sin anställning. Löneläget i regionen är, som Läkartidningen tidigare rapporterat, lågt och 2021 beslutades att regionen skulle skjuta till 700 miljoner kronor under tre år för att höja upp lönerna för anställda inom hälso- och sjukvården. Första lönesatsningen gjordes förra året, men inte för läkarna – deras lönesatsning kommer i år.

Är det någon särskild läkarkategori som ligger särskilt lågt?

– På det stora hela ser det dåligt ut för de allra flesta, men är det något som sticker ut är det lönerna vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Där har man väldigt mycket lägre lön än på andra universitetssjukhus i landet. Man ligger även lågt regionalt sett.

Vad beror det på?

– Det har flera orsaker, bland annat har man från arbetsgivarhåll hållit ihop sin lönebild väldigt hårt och det har varit nästan omöjligt att förhandla. Men det är bra att den här rapporten faktiskt visar att löneläget spelar roll, säger Emelie Hultberg.

Hon påpekar att det är positivt att lönesatsningen görs men hade gärna sett en differentiering av lönepåslaget. Nu kommer alla förvaltningar och sjukhus få pengar i förhållande till hur många de är.

– Man tar alltså ingen hänsyn till hur stort gapet är till rikssnittet på olika sjukhus. Där ser vi att det behövs göras mer.

Lönesatsningen kommer dock inte att räcka för att höja läkarnas löner till rikssnittet, menar Emelie Hultberg. Hon hänvisar till en beräkning som regionen har gjort som visar att årets satsning kommer att täcka ungefär 40 procent av gapet.

– Alltså lite mindre än hälften. Vi är nöjda med att det ändå kommer en liten satsning men vi är inte nöjda med att pengarna är otillräckliga. Det återstår att se i slutet av 2023 om satsningen haft effekt eller inte och lönerna blivit mer konkurrenskraftiga.

Läs även:
Bristande ledarskap är en anledning att läkarna lämnar Västra Götaland
70o miljoner ska lyfta lönerna för vårdpersonal i Västra Götaland