Sedan den stora nationella sjukhusgranskningen förra året ligger hotet om viten i mångmiljonklassen fortsatt kvar för tre regioner: Akademiska sjukhuset i Region Uppsala som krävs på tjugo miljoner kronor, Sundsvalls sjukhus i Region Västernorrland som krävs på femton miljoner och Sunderby sjukhus i Region Norrbotten som krävs på tio.

När det gäller Sundsvall är Sofia Wallström, generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg, fåordig.

– Det är ett pågående ärende så jag kan inte säga någonting, säger hon i en intervju med Läkartidningen i samband med Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte.

I de två andra vitesfallen har det dock skett en hel del. Kammarrätten upphävde förra året Ivos vitesföreläggande mot Region Uppsala, men Ivo har i sin tur överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen. Det är ännu oklart om ärendet kommer att ges prövningstillstånd. Gällande Sunderby sjukhus lämnade Ivo nyligen in en begäran till förvaltningsrätten om att vitet ska dömas ut, något som Region Norrbotten vänder sig emot. Som Läkartidningen har rapporterat är den tillförordnade regiondirektören Ulf Bergman kritisk till att Ivo har krävt ett visst antal vårdplatser, men hävdar också att regionen faktiskt uppfyllt Ivos krav – om än inte i tid. Enligt regionens egna beräkningar har man nu 185 vårdplatser, fler än de 180 som Ivo har krävt.

Kan, eller vill, ni backa här, eftersom Region Norrbotten har uppfyllt kraven?

– Ivo anser inte att de har uppfyllt kraven. Det är inte en disponibel vårdplats bara för att man har en säng eller en lokal, och man kan inte räkna in överbeläggningsplatser och så vidare, säger Sofia Wallström.

Är det så man har räknat då?

– Jag vill inte gå in på detaljer i det konkreta fallet, men vi delar inte bedömningen.

Rent teoretiskt, skulle ni kunna backa ifall en region ett halvår senare uppfyller det krav som ni har ställt i ert föreläggande?

– Ja, det som är det styrande här är patientsäkerheten, det är det som avgör vårt agerande.

Ivo anser dock inte att det handlar om att backa. Om en region uppfyller kraven under tiden för vitesföreläggandets uppföljning blir föreläggandet helt enkelt inte aktuellt, enligt Ivo.

Hur viktigt är det att ni får domstolens vägledning i vad som gäller kring de här vitena?

– Det är väldigt betydelsefullt, eftersom de här tillsynsverktygen är inte prövade i någon större utsträckning. Jag inte bara välkomnar fortsättningen på den här prövningen utan ser också för mig att vi kommer att få fler överklaganden och fler domar. Och det i sig kan leda till en stadigare praxis.