Det nuvarande ALF-avtalet gäller sedan 1 januari 2015. Sedan dess har bland annat läkarutbildningen genomgått en stor förändring. Även landskapet för klinisk forskning och svensk sjukvård har förändrats, skriver regeringen i ett pressmeddelande, och meddelar att det nu är dags att se över avtalet.

ALF-avtalet reglerar bland annat hur mycket pengar regionerna ska få från staten för att bedriva klinisk forskning och för att medverka i utbildningen av läkare.

Inför omförhandling av ALF-avtalet har Bertil Lindahl, överläkare och professor i kardiologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och vid Uppsala universitet, fått i uppdrag av regeringen att bistå Utbildningsdepartementet med att ta fram underlag till ett nytt avtal. I arbetet ska den kliniska forskningen stå i fokus.

– För att Sverige ska kunna erbjuda en kunskapsbaserad, modern och jämlik vård behöver utbildning, klinisk forskning och utveckling ses som en strategisk resurs. Mot bakgrund av den nya läkarutbildningen, utvecklingen inom klinisk forskning och de stora förändringar som svensk hälso- och sjukvård har genomgått under senare år finns det goda skäl att se över det nuvarande ALF-avtalet, säger utbildningsminister Mats Persson (L), i pressmeddelandet.

Det nya avtalsförslaget ska redovisas senast den 29 februari 2024.

Läs även:
Statsfinansierat kansli ska få fart på kliniska prövningar i Sverige
SLF-student: Utöka ALF-medlen
Statliga forskningsmiljoner riskerar att bränna inne

ALF

  • ALF är en akronym för ett avtal om läkarutbildning och forskning mellan staten och sju regioner. Genom avtalet är parterna överens om att tillsammans främja hälso- och sjukvårdens utveckling och samarbeta inom klinisk forskning och läkarutbildning.
  • ALF-avtalet reglerar bland annat hur mycket statliga medel regionerna ska få för att medverka i utbildningen av läkare, bedriva klinisk forskning och utveckla hälso- och sjukvården.
  • ALF-avtalet kompletteras med regionala avtal mellan regionerna och de universitet som har en medicinsk fakultet. Regionen och universitetet bildar ett gemensamt ledningsorgan för frågor som rör klinisk forskning och läkarutbildning. Tillsammans har de ett gemensamt ansvar för klinisk forskning i regionen och bildar en ALF-region.

Källa: Vetenskapsrådet