– Vi har flaggat för att vi är rädda för att skuldsättningen blir för hög och regionen blir då väldigt räntekänslig, säger ekonomichefen Jonas Karlström i en intervju i Smålandsposten.

Han menar att regionen måste vidta åtgärder för att klara sina resultatmål och sänka kostnadsutvecklingen. Lyckas man inte med det, måste politikerna ta ställning om en eventuell skattehöjning.

Det är ganska precis ett år sedan politikerna i Region Kronoberg beslutade att bygga ett helt nytt sjukhus i området Räppe i Växjö, och att bygga ut Ljungby lasarett. Men som bekant har det senaste året också inneburit hårda påfrestningar på ekonomin med bland annat räntehöjningar, inflation och högre priser på el och materiel.

Kronoberg har legat väldigt bra till i fråga om skuldsättning. Men de nya projekten kan vända uppochned på det. Skuldsättningsgraden i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag kan bli dubbelt så hög som Region Stockholms, en region som är 12 gånger större.

Ekonomerna har arbetat fram olika scenarion. Men oavsett vilket man tittar på blir Kronoberg Sveriges mest skuldsatta region. Med investeringar för 16 miljarder kronor, blir lånen stora.

Ekonomerna föreslår att investeringarna ses över för att om möjligt minska dem och senarelägga dem. En minskning skulle kunna vara bokstavlig; att man helt enkelt krymper ytan på det nya sjukhuset, så länge man inte gör avkall på en god sjukvård, uppger regiondirektör Martin Myrskog. I det finns beräkningar på en omställning till nära vård.

– Vi tror att dagvård och mottagningsbesök kommer öka i framtiden, däremot ser vi inte att slutenvården ökar i samma omfattning beroende på den medicinska utvecklingen, säger Martin Myrskog.

I juni ska tjänstemännen presentera förslag på handlingsalternativ för politikerna som då får ta ställning till hur man går vidare med investeringarna.