Åtalet bygger på gärningar i mannens bostad dit en kvinna sökt sig för botoxbehandling för snart två år sedan. Åklagaren hävdar att mannen utförde ett flertal sexuella handlingar och där den målsägande kvinnan inte deltog frivilligt. Det har bland annat handlat om att han klätt av kvinnan och kysst hennes underliv och därmed kränkt målsägandens sexuella integritet, enligt åtalet.

Förutom förhör med kvinnan hänvisar åklagaren till en rad vittnesförhör om hur kvinnan mådde efter händelsen. Stödbevisningen omfattar även rättsintyg för att motbevisa en invändning från den åtalade mannen om att han skulle ha varit fysiskt förhindrad att agera som kvinnan hävdat.