Den tidigare utredningen visade bland annat att läkaren, som haft avtal med en region, inte bokfört någonting i sin privata verksamhet eller betalt skatt på rätt sätt. Hen ska också oriktigt ha skrivit ut stora mängder narkotika till missbrukare och skrivit osanna negativa covid-19-intyg. På flertalet punkter har läkaren förnekat brott.

Men nu fälls läkaren för grovt narkotikabrott, två fall av grovt bokföringsbrott, två fall av skattebrott och ett fall av grovt skattebrott, samt osant intygande. Påföljden är fyra års fängelse. Läkaren får också näringsförbud i sju år. Hen får också ett skattetillägg på drygt 300 000 kronor.

Rätten kommer bland annat fram till att läkaren underlåtit att bokföra under flera år och att summorna det rör sig om är så stora att brottet ska ses som grovt. När det gäller skattebrotten, som läkaren till viss del erkänt, menar rätten att läkaren begått dem med uppsåt. Och angående narkotikabrottet menar rätten att det ska anses som grovt på grund av mängden narkotika och att det skett inom ramen för yrkesutövningen som läkare.

Läkaren frias dock på två av de nio punkterna: för tagande av muta i samband med misstänkt förskrivning av tillväxthormon, samt olovlig befattning med falska pengar då ett stort antal 100-dollarsedlar hittades på läkarens klinik.

Brotten som läkaren stått åtalad för är en del av en större härva. Enligt SVT handlar det bland annat om stora summor pengar som tvättats genom fastighetsaffärer.

I just denna dom förekommer en rad andra åtalade personer. Ett par personer döms för penningtvättsförseelse respektive ringa dopningsbrott. Flera frikänns, bland annat för dopningsbrott, grovt narkotikabrott och givande av muta.

Läs även:
Läkare åtalad för narkotikabrott, mutbrott och bokföringsbrott