Sommaren 2018 träffades en läkare och en kvinna utanför en nattklubb och beslutade att dela taxi hem eftersom de bodde åt samma håll. Därefter tvingade sig mannen in i kvinnans lägenhet, ofredade henne sexuellt och slog henne i ansiktet. Året därpå dömdes läkaren för misshandel, hemfridsbrott, sexuellt ofredande och våldsamt motstånd i tingsrätten, en dom som senare fastställdes av hovrätten. Domen bestämdes till villkorlig dom med samhällstjänst i hundra timmar, även om brottens straffvärde egentligen motsvarade sex månaders fängelse. Motiveringen till straffrabatten var att mannen riskerade att bli av med sin legitimation. Så skedde också – Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) drog in läkarlegitimationen med motiveringen att det rörde sig om allvarlig brottslighet och att mannens handlande inte var förenligt med läkarrollen.

Mannen överklagade dock och har nu, efter en dom i förvaltningsrätten, fått tillbaka sin läkarlegitimation. Mannen har tryckt på att han mådde psykiskt dåligt vid tillfället för brotten och drack för mycket, vilket i sin tur ledde till bristande impulskontroll, men att han därefter har tagit hjälp. Dessutom säger han att hans arbetsgivare fortfarande har förtroende för honom, vilket förvaltningsrätten inte ser någon anledning att tvivla på. I domen konstaterar rätten även att brotten befinner sig i den nedre delen av straffskalan och att skadorna som han åsamkat kvinnan varit förhållandevis lindriga. Man menar också att mannen kommit till rätta med sitt mående. »Mot bakgrund av det nu anförda och med särskilt beaktande av den tid som gått sedan brotten begicks, dvs. drygt 4,5 år, anser förvaltningsrätten att förutsättningarna för att underlåta återkallelse är uppfyllda«, skriver förvaltningsrätten.

Rådmannen skriver sig dock skiljaktig. Hon hänvisar bland annat till att Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, fört fram att det inte har kunnat visas att läkaren kommit till rätta med sin bristande impulskontroll. »Det framgår inte av intyg från psykiater och det finns inte heller några provsvar eller någon läkemedelslista i målet«, skriver hon. Hon anser inte heller att det gått så pass lång tid att det går att slå fast att de begångna brotten inte längre har inverkan på förtroendet för honom.