Uppdaterad. Den som gått i pension får både allmän pension från staten och tjänstepension som arbetsgivaren har betalat in under yrkeslivet. Om man under pensionen vill hoppa in och jobba igen, till exempel som läkare på ett sjukhus eller på en vårdcentral, kan uttaget av den allmänna pensionen stoppas. Samma sak gäller dock inte för tjänstepensionen utan den som arbetar får både lön och pension, med konsekvensen att skattenivån på de intjänade pengarna blir högre.

Det vill bland annat SKR och Läkarförbundet se en ändring på. Tillsammans med de kommunala företagens arbetsgivarorganisation Sobona och flera fackliga organisationer inom kommun- och regionsektorn, har man gjort en hemställan till regeringen. I den kräver man att det blir möjligt att sätta tjänstepensionen på paus, för att inte »en större del av inkomsten« ska gå bort i skatt för pensionärer som återgår i arbete.

Organisationerna framhåller att i dag är kompetensförsörjningen en av de största utmaningarna för kommuner och regioner. De menar därför att det är »avgörande« att vidta åtgärder som kan bidra till att förlänga arbetslivet.

Hur många läkare som i dag väljer att avstå från att arbeta på grund av ogynnsamma skatteregler är enligt Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale svårt att svara på.

– Men det är viktigt att vi tar bort alla onödiga hinder som försvårar för läkare som vill fortsätta arbeta även efter de uppnått pensionsålder, säger hon i en skriftlig kommentar till Läkartidningen.

Sofia Rydgren Stale påpekar vidare att det är brist på personal inom hälso- och sjukvården och att stora pensionsavgångar är att vänta.

– Vi välkomnar därför alla åtgärder för att få fler läkare och är därför positiva till initiativet.

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) skriver i ett mejlsvar till Läkartidningen att frågan bereds i regeringskansliet.

– Det vore väldigt positivt att kunna göra ett uppehåll i tjänstepensionen eftersom det stärker arbetslinjen och motverkar ålderism. Det skulle tillvarata viktig kompetens, vara samhällsekonomiskt smart samtidigt som den egna ekonomin och pensionen skulle stärkas, säger hon i en skriftlig kommentar.

Frågan om att kunna stoppa uttaget av tjänstepension har utretts tidigare och i Tjänstepensionsbeskattningsutredningens slutbetänkande från 2015 föreslogs ett tillägg i skattelagstiftningen, som kan åstadkomma det. Något sådant tillägg är dock ännu inte infört.