– Målet med de uppdaterade behandlingsrekommendationerna är att stödja primärvården i att ge en adekvat behandling, oavsett var i landet patienten bor, säger Elisabeth Bernspång, utredare vid Läkemedelsverket och lungläkare, i ett pressmeddelande.

De nya rekommendationerna för astma och KOL ersätter tidigare versioner från 2015. Läkemedelsverket har bland annat tydliggjort behandlingen med inhalationssteroider där kortison ges för lokal verkan i lungorna.

– Vid astma bör alla behandlas med inhalationssteroider, medan behandlande läkare behöver ta ställning till vilka som ska ha inhalationssteroider vid KOL. Den internationella GOLD-rekommendationen för klassificering av KOL är ett bra stöd i denna bedömning, säger Johanna Sundbaum, utredare vid Läkemedelsverket och lungmedicinare.

De nya rekommendationerna har arbetats fram utifrån 14 vetenskapliga underlag samt samråd med experter. Läkemedelsverket betonar behovet av noggrann uppföljning. För patienter med astma anges som behandlingsmål symtomfrihet, att förhindra försämringsepisoder och lungfunktionsnedsättning samt att minimera läkemedelsbiverkningar. Inom KOL introduceras en ny trappmodell för läkemedelsbehandling.

– De flesta med astma och KOL kan behandlas på vårdcentralen, men personer med svårare former kan behöva träffa en läkare med särskild specialistkompetens inom lungmedicin och/eller allergisjukdomar. Behandlingen behöver sedan skötas av så kallade astma-KOL-team med en bred kompetens, säger Johanna Sundbaum.

Läkemedelsverket kommer under våren att anordna webbinarier för att sprida kunskap om de nya rekommendationerna.