GLP-1-receptoragonisten Ozempic (semaglutid) är godkänd och subventionerad för behandling av patienter med typ 2-diabetes, som komplement till kost och motion. Läkemedlet har också en viktminskande effekt och som Läkartidningen tidigare rapporterat förskrivs det också utanför indikation för detta ändamål.

På grund av den stora globala efterfrågan av Ozempic har det uppstått bristsituationer med läkemedlet och nu varnar Läkemedelsverket, den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och företaget bakom Ozempic, Novo Nordisk, att bristerna förväntas fortsätta hela 2023.

I ett brev till hälso- och sjukvårdspersonal skriver läkemedelsmyndigheterna och företaget att detta kan leda till att patienter inte får tillgång till nödvändig behandling, vilket bland annat kan leda till hyperglykemi.

Personalen uppmanas därför att informera patienterna om denna risk och se till att de som riskerar att bli utan Ozempic byter till ett annat likvärdigt läkemedel.

I brevet påpekas särskilt att off label-förskrivning riskerar leda till att patienter med typ 2-diabetes inte får tillgång till Ozempic. För en tid sedan förtydligade också Tandvårds och läkemedelsverket, TLV, subventionsgränserna för läkemedlet.

Läs även:
TLV förtydligar subventionsgränser för diabetes typ 2-läkemedel
App-läkare skriver ut läkemedel för viktnedgång – trots normalvikt