Krister Björkegren. Foto: Per Groth

– Efter flera roller inom de sydöstra regionerna känns det lockande att beträda ny mark västerut, säger Krister Björkegren, i ett pressmeddelande från Region Halland.

– I Region Halland finns en lång tradition av att driva utvecklingsfrågor framgångsrikt tillsammans med andra aktörer, vilket för mig är högintressant. Att som region vara tillräckligt stor för att kunna påverka och ändå lagom stor för att dra nytta av den gemensamma kraften i olika samarbeten tror jag är en framgångsfaktor för Halland.

Krister Björkegren, som är civilekonom i grunden, har varit regiondirektör i Östergötland sedan den 1 oktober 2017. Han börjar sin nya tjänst i Halland den 1 juni.

Karl Landergren, som i dag är medicinsk direktör i Region Östergötland, föreslås gå in som tillförordnad regiondirektör till dess att ny regiondirektör är på plats.