– Anledningen till att vi lägger fram det här förslaget handlar inte om att spara 350 miljoner kronor utan det handlar om att vi behöver koncentrera akutflödet för att klara av att ge våra medarbetare den välförtjänta semestern och att vi därigenom säkrar patientsäkerheten, säger sjukhusdirektör Stellan Ahlström till Sveriges Radio P4 Skaraborg.

De 350 miljoner kronor som han refererar till, handlar om ett sparkrav som sjukhuset har på sig.

Sjukhusledningen hade ett extra möte i måndags där både akutmottagningarna och andra verksamheter gicks igenom inför sommaren. Där framgick att man måste göra något åt akutflödet för att klara semesterperioden, berättar Stellan Ahlström.

Enligt honom är gapet mellan behov och tillgänglig personal för stort och arbetsmiljön skulle bli för dålig med akuten öppen.

Som Läkartidningen tidigare berättat har alltså Skaraborgs sjukhus – som har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad – ett sparkrav på 350 miljoner kronor. I början på året förekom uppgifter om att sjukhuset i Lidköping kunna stå inför stora förändringar där bland annat akuten skulle stängas. Men sedan meddelade sjukhusets styrelse att akuten skulle bli kvar, åtminstone i nuläget.

Läs även:
Trots sparkraven – sjukhuset i Lidköping får behålla akuten