–Det är inför att patienter ska svälja en trådlös kapsel som bland annat kan mäta tryck, temperatur och pH-värde under sin färd genom mag-tarmkanalen som de behöver äta en särskild måltidsbar. Måltidsbaren innehåller en standardiserad måltid som gör det möjligt att slå fast tiden det tar att tömma magsäcken.

Men nu återkallar alltså tillverkaren Medtronic sina måltidsbars med modellnummer FGS-0505 eftersom de kan vara kontaminerade av tobaksbaggar – en sorts ohyra.

I ett säkerhetsmeddelande skriver tillverkaren att kontamineringen kan orsaka »illamående, känsloförändringar eller en fördröjning i proceduren som skulle kunna leda till fördröjd diagnos«.

Enligt säkerhetsmeddelandet har Medtronic tagit emot klagomål från åtta patienter fram till slutet av januari. Inga rapporter har dock kommit in om skador.

Sjukvården uppmanas att identifiera och isolera alla oanvända berörda måltidsbars omedelbart.

Vården får också ett recept på en måltid som kan ersätta de produkter som tillverkaren nu återkallar. Där framgår att man behöver äggvitor, två brödskivor och jordgubbssylt – samt en mikrovågsugn för att tillaga måltiden.

Anticimex beskriver tobaksbaggar som ohyra som gärna äter hårt bröd, pasta, torkade grönsaker, nötter, djurfoder och kryddor. De uppges också gilla också varor med nikotin.