Den fem månader gamla flickan avled förra sommaren på Karolinska universitetssjukhuset, dit hon flugits med stora och djupgående blödningar under den hårda hjärnhinnan. Undersökningar visade att hon dessutom hade utbredd syrebrist i hjärnan och blödningar i ögonen. Barnet hade också ett flertal blåmärken i ansiktet och på buken. Pappan, som var den som ringde SOS Alarm, har hela tiden hävdat att han hittat familjens hund liggande ovanpå flickan i hennes säng. Åklagare My Lindholm har i stället varit av uppfattningen att mannen med kraft skakat sin dotter och yrkade på att han i första hand skulle dömas för synnerligen grov misshandel, i andra hand för grovt vållande till annans död.

De experter som har förhörts under rättegången har dock inte varit eniga. Medan Petra Råsten Almkvist, överläkare och specialist i rättsmedicin, menar att fynden starkt talar för att skadorna uppkommit till följd av trubbigt våld såsom skakningar, har Knut Wester, neurokirurgisk kliniker och forskare, hävdat att det inte finns något vetenskapligt stöd för denna uppfattning. Niels Lynøe, allmänläkare och professor i medicinsk etik, har i sin tur uppgett att de fynd som gjorts på barnet kan ha uppkommit av att en hund har legat på henne.

Efter en dom i Högsta domstolen 2014 måste det i praktiken vara uteslutet att det finns någon annan tänkbar förklaring till skadorna än skakvåld, enligt rådmannen och nämndemännen i Nyköpings tingsrätt.

– Tingsrätten har bedömt att den skadebild barnet haft tillsammans med det som i övrigt har kommit fram i målet inte innebär att det är bevisat att mannen har skakat barnet, säger rådmannen Maria Böös i ett pressmeddelande.

Mannens försvarsadvokat, Cecilia Werner, välkomnar tingsrättens bedömning och kallar det inträffade för en »fruktansvärd olycka«.

– Att förlora sitt barn och sedan sitta sju månader häktad med restriktioner, det är en mardrömssituation för vem som helst, säger hon till SVT Nyheter Sörmland.

Åklagare My Lindholm säger i ett uttalande att hon noggrant kommer att gå igenom domen och ta ställning till om hon ska överklaga eller inte.