Förra året tillsatte den dåvarande regeringen en utredning om huruvida intygsskrivande läkare ska ges större tyngd när det handlar om att bedöma arbetsförmågan hos personer med sjukpenningärenden. Utredningen ska bland annat analysera varför läkare och Försäkringskassan ibland gör olika bedömningar, och om och hur kvaliteten på läkarintygen kan förbättras.

Till utredare valdes Läkarförbundets andre vice ordförande Marina Tuutma, tillika ordförande i Svenska distrikts­läkarföreningen. Ursprunglig deadline för uppdraget sattes till den 7 juni i år.

Men det behövs mer tid. Det skriver Marina Tuutma i ett brev till Socialdepartementet, som tidningen Altinget har tagit del av. Där begär hon förlängd tid till den 1 september.

»Utredningen bedömer att utredningstiden är något för kort med hänsyn tagen till frågornas komplexitet i kombination med andra omständigheter som inträffat under utredningstiden«, skriver hon.

Omständigheterna är bland annat familjeskäl, men också att regeringsbildningen fördröjde bildandet av den politiska referensgruppen och att förordnandet av experter har dragit ut på tiden.

Läs mer om utredningen på Regeringskansliets webbplats.

Läs även:
Undersökningsfynd inte ett krav i sjukintyg – avgjort i högsta instans