Tidigare, hösten 2021, fick Region Norrbotten delvis avslag om kamerabevakning vid Sunderby sjukhus. Regionen hade helst velat ha tillstånd för kamerabevakning vid vindfånget vid entrén till akuten dygnet runt. Som argument framförde regionen att sjukhuset haft tillstånd tidigare innan en ombyggnad och att det skett flera incidenter vid akuten.

Incidenterna har mestadels handlat om stökiga och hotfulla personer. Men regionen har också uppgett att misstänkt gängkriminella vid enstaka tillfällen dykt upp för att träffa skadade medlemmar eller söka upp rivaliserande gäng.

Integritetsskyddsmyndigheten, Imy, har däremot menat att Region Norrbotten inte haft tillräckligt tungt vägande skäl enligt kamerabevakningslagen. Myndigheten menade att en sådan kontinuerlig övervakning är ett betydande intrång i enskildas integritet, i jämförelse med den typen av kamerabevakning som enbart sker i samband med påringning.

Region Norrbotten överklagade Imys beslut. Och nu går förvaltningsdomstolen på regionens linje.

Rätten menar att regionens underlag ger en bild av »frekventa ordningsstörningar på akutmottagningen där en stor andel har inslag av hot eller utåtagerande beteende«. Förvaltningsrätten tycker att vindfånget och akutmottagningen ska betraktas som brottsutsatt i kamerabevakningslagens mening och att regionens intresse att kamerabevaka »väger något tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad«.

Region Norrbotten får därför tillstånd att bevaka vindfånget vid entrén till akutmottagningen i realtid, utan bildinspelning eller ljudupptagning. Rättens dom kan överklagas.

Läs även:
Kammarrätten ger sjukhus rätt att spela in bilder från kameror 
Domstol på VGR:s linje – sjukhus får kamerabevaka med inspelning
Rätten vänder tidigare dom – Uddevalla sjukhus nekas kameror