Beslutet togs på onsdagen av regionens operativa hälso- och sjukvårdsnämnd.

Förlängningen görs i väntan på politisk beredning av den framtida vården i Fyrbodalsområdet. Samtidigt sker en utbyggnad av närsjukvårdsteam i området.

Fram till i höstas drevs den specialiserade vården i Fyrbodal av Aleris och i första skedet var det tänkt att NU-sjukvården, som en del av VGR, skulle ta över driften under en övergångsperiod till årsskiftet 2023-24.

– Både närsjukhus och närsjukvårdsteam är viktiga delar i den nära vården. Vi behöver ta ett helhetsgrepp för att säkra god vård i hela området. Därför är jag mycket glad för att vi idag har beslutat om ytterligare utbyggnad av närsjukvårdsteam i Dalsland, säger My Alnebratt, ordförande operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, i ett pressmeddelande.

Läs även:
NU-sjukvården tar över efter Aleris