Under regeringens sammanträde i morgon torsdag kommer det formella beslutet att fattas om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att öka kunskapen om – och »systematiskt gå igenom« – sjukdomar som i högre grad drabbar kvinnor än män, sa statsminister Ulf Kristersson (M) i samband med en presskonferens på onsdagen. Exempelvis vill regeringen att Socialstyrelsen fokuserar på endometrios, klimakteriebesvär, liksom lipödem, smärttillstånd och migrän, berättade sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD).

– Det känns ju lite tungt att man ska behöva säga att man ska få lika god vård även om man är flicka eller kvinna. Men vi måste berätta att det brister i dag och att vi har för avsikt att göra något åt det. Uppdraget till Socialstyrelsen är en viktig del i att göra det bättre, sa hon.

Socialstyrelsen får också i uppdrag att genomföra insatser för att få till en mer jämlik vård för personer som har utsatts för sexuellt våld

– Det gäller inte bara det rättsliga, utan även vården, betonade Ulf Kristersson.

– De som är Stockholmsbaserade vet att det finns en välkänd mottagning på Södersjukhuset för detta, men det är något som behövs på många fler platser, sa han.

Regeringen och samarbetspartiet Sverigedemokraterna vill också låta utreda frågan om ett nationellt kunskapscentrum om sexuellt våld, som ska fungera som en stödfunktion för vårdpersonal.

– Här vill vi samla funktioner och underlag som bidrar till en mer jämlik vård över hela landet, sa Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson Linda Lindberg.

Även Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, får ett nytt uppdrag. Uppdraget gäller förstärkt nationell tillsyn av mödrahälsovården, förlossningsvården och eftervården under åren 2023–2025.

– Inom ramen för det uppdraget ska de utveckla verktyg och nödvändig datatillgång för att analysera riskerna på det här området. Vi måste ju samla kunskap för att veta var det brister och vad vi sedan ska göra, sa Liberalernas sjukvårdspolitiska talesperson Lina Nordquist.

Läs mer om uppdragen på regeringens webbplats.