Förra veckan riktade barnläkaren Jonas F Ludvigsson en uppmaning till framför allt distriktsläkare att tänka på invasiva grupp A-streptokocker, iGAS, hos barn just nu.

I höstas varnade Världshälsoorganisationen för en tydlig uppgång av antalet fall av iGAS, hos barn yngre än tio år runt om i Europa. I flera länder rapporteras barn ha dött till följd av infektionen.

Även i Sverige har fler fall av iGAS hos barn rapporterats på sistone, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten.

– Framför allt de senaste månaderna har vi sett lite fler fall, även om det är förhållandevis små siffror, säger Anders Lindblom, statsepidemiolog, till Läkartidningen.

I Sverige har 33 fall av sjukdomen rapporterats hos barn yngre än 10 år från oktober förra året till slutet av februari. Det är dubbelt så många fall som rapporterades under samma period 2019 – det vill säga före pandemin – då det rörde sig om 16 fall.

Enligt Socialstyrelsen finns det inga uppgifter i dödsorsaksregistret om att barn avlidit till följd av infektionen under 2022 eller 2023.

Siffrorna ska dock ses som preliminära på grund av viss eftersläpning i inrapportering och kodning understryker myndigheten, som från och med i år infört månadsvis rapportering till dödsorsaksregistret.

Grupp A-streptokocker kan i sällsynta fall bli invasiva och orsaka sepsis.

Hos barn yttrar sig grupp A-streptokocker ofta som scharlakansfeber. Andra länder i Europa har noterat ett ökat antal fall av scharlakansfeber på sistone. I Sverige är det dock ingen anmälningspliktig sjukdom.

Utifrån det man sett hittills finns det inget som tyder på att det nu handlar om en mer allvarlig stam, som ger mer allvarliga symtom eller sprids lättare, enligt Anders Lindblom.

– Ökningen beror sannolikt på att vi har ökade kontakter igen och att immuniteten i samhället är sämre. Det här är egentligen den första vintersäsongen på länge som vi inte har några restriktioner.

Även han betonar att vården bör vara extra uppmärksam på iGAS hos barn just nu.

– Det är viktigt att tänka på att det är en allvarlig sjukdom, som det är viktigt att upptäcka, säger Anders Lindblom.