– Detta är naturligtvis en oroväckande prognos, även om den fortfarande är extremt osäker då vi bara är två månader in på året, säger regionstyrelsens ordförande Bengt Bergqvist (S), i ett pressmeddelande.

Han fortsätter:

– Den ökade inflationen och världsläget påverkar inte bara våra medarbetare som privatpersoner utan även oss som organisation då den skapar kraftiga prishöjningar som ökar alla våra kostnader.

Regionens bruttokostnader under årets två första månader ökade med drygt sex procent jämfört med 2022. Personalkostnader exklusive pensioner, 53 miljoner kronor, hyrpersonal, 7 miljoner, och läkemedel, 11 miljoner, är några områden där kostnaderna ökat hittills i år, jämfört med samma period i fjol.

– I ett kortsiktigt perspektiv är det naturligtvis ett väldigt svårt läge. Vi kommer löpande att följa kostnadsutvecklingen noggrant under året och vi kommer att behöva vidta de åtgärder vi kan. Däremot är det viktigt att vi inte tappar det långsiktiga perspektivet utan fortsätter arbeta kontinuerligt med kvalitets- och verksamhetsutveckling, säger Bengt Bergqvist.

Region Jämtland Härjedalen har i år budgeterat en omsättning på drygt 5 miljarder kronor.