Den nya tjänsten 1177 direkt, som är ett samarbete mellan tio regioner och Inera, ger patienter möjlighet att starta sitt vårdärende digitalt med svar på frågor om symtom och att kunna chatta med vårdpersonal.

– Det ska vara enkelt att få kontakt med hälso- och sjukvården. Genom att använda digitaliseringens möjligheter vill vi öka tillgängligheten till första linjens vård och skapa bättre förutsättningar för att hantera enkla vårdärenden på ett snabbt och effektivt sätt, säger regionstyrelsens ordförande Marie Morell (M) i ett pressmeddelande.

Vårdcentraler i den västra delen av länet blir först ut att införa tjänsten under de närmaste veckorna. Övriga länsdelars primärvård följer efter under våren och även regionens rehabverksamheter kommer att anslutas.

– En förhoppning är att 1177 direkt ska avlasta telefonrådgivningen och frigöra utrymme till fysiska besök för dem som behöver det, säger Marie Morell.