Läkaren dömdes i slutet av februari för grovt barnpornografibrott. Åklagaren hade yrkat på grovt brott, då en stor del av de över 90 filmer och 600 bilder som utgjorde bevisningen, innehöll särskilt unga barn som utsatts för »våld eller tvång eller utnyttjats på särskilt hänsynslöst sätt«.

Vid förhandlingarna erkände psykiatern gärningen, men yrkade på att brottet skulle betraktas vara av normalgraden. Tingsrätten gick dock på åklagarens linje och ansåg att brottet var grovt. Mängden barnpornografiskt innehåll var inte avgörande, men det var åtminstone delvis av »särskilt allvarligt slag«. Till sin hjälp hade rätten haft polis som klassificerat det barnpornografiska innehållet. Den nu dömde läkaren har inte ifrågasatt bedömningen.

Barnpornografiskt brott kan straffas med fängelse från sex månader till sex år. Läkaren fick sex månader, men hade då redan suttit frihetsberövad ungefär tre månader under 2015 och 2022. Hen hade också erkänt brott direkt vid förhör 2015 och lämnade över lagringsmedia med det som kom att utgöra bevisningen.

Dessutom är läkaren sjuk med en bedömd återstående livslängd på fem till tio år. Det är också en anledning till att rätten valt en annan påföljd än fängelse. Tingsrätten ger läkaren villkorlig dom och dagsböter på totalt 36 000 kronor, vilka dock ska anses betalda genom det frihetsberövande läkaren varit föremål för.

Åklagaren menar att utredningen försvårats och fördröjts av att läkaren flyttat utomlands under tiden. Rätten konstaterar dock bara att oskäligt lång tid har gått från väckt åtal till dom. Därmed har läkarens rätt kränkts enligt Europakonventionen, när det gäller att få rättslig prövning inom skälig tid.

Under tiden från första misstanke till dom, har läkaren varit yrkesverksam både i Sverige och utomlands, nu senast som psykiater och klinikchef i ett annat europeiskt land. Läkaren arbetade på en egen psykiatrisk klinik i Sverige till dess den lades ned 2017 och hen flyttade utomlands. Läkaren återkom dock periodvis som hyrläkare i ett par svenska regioner, uppger Nyhetsbyrån Siren som varit i kontakt med bemanningsföretag.

Ett av företagen säger att de inte hade bokat läkaren för uppdrag, om det vid deras kontroller framkommit att hen var dömd eller misstänkt för brott. Läkaren arbetade dock som hyrläkare åtminstone fram till när åtal väcktes 2022.

Åklagaren säger till Siren att beslut om eventuell överklagan inte är fattat.

Uppdatering 21 mars 2023: Domen har inte överklagats.

Villkorlig dom – i stället för fängelse

Villkorlig dom kan ges som påföljd i stället för fängelse. Det innebär att den som dömts får en prövotid på två år utan övervakning. Om personen begår nya brott under tiden kan prövotiden förlängas eller någon annan påföljd utdömas. Villkorlig dom kan kombineras med exempelvis dagsböter eller samhällstjänst.

Källa: Åklagarmyndigheten