När Läkarförbundet hösten 2020 tecknade ett nytt centralt löneavtal med Sveriges Kommuner och regioner infördes en bestämmelse om att innestående jourkomp som inte tagits ut i ledighet inom ett år skulle betalas ut i pengar. Det fick oväntade bieffekter lokalt, enligt Ylva Kastrup, andre vice ordförande i Västra Götalands läkarförening.

– Det blev uppenbart att förbundet inte hade lyckats förutse konsekvenserna. Man hade utgått från att de lokala avtalen skulle fortsätta att gälla. I stället sa regionen direkt upp alla välfungerande avtal, har hon tidigare sagt till Läkartidningen.

Resultatet blev alltså att det lokala och mer generösa avtalet i Västra Götalandsregionen sades upp till förmån för det centrala. Läkarföreningen har sedan dess lyckats förhandla sig till en övergångsperiod, allt för att läkarna ska få extra tid på sig att lägga ut jourkompen i ledighet innan »tvångsutbetalningar« sker, som läkarföreningen uttrycker det.

Nu har Västra Götalands läkarförening och Västra Götalandsregionen enats om tillämpningsanvisningar, där intjänade timmar inom de senaste tolv månaderna inte betalas ut automatiskt – även om antalet överstiger 200.

– Vi är väldigt nöjda med att det nu står klart att medlemmar som har stora jourkompsaldon som är intjänade de senaste tolv månaderna inte kommer drabbas av tvångsutbetalning i maj, säger Emelie Hultberg, ordförande i Västra Götalands läkarförening i ett uttalande på Läkarförbundets hemsida.

Varje månad kommer en särskild »lönetömning« att ske, då de intjänade timmarna stäms av. Den första utbetalningen kommer att göras i slutet av maj. De tre första månaderna kan maximalt 100 timmar per månad betalas ut. Från den 1 juli och året ut utbetalas i stället maximalt 200 timmar per månad.

Efter den 1 januari nästa år ska bara jourkomp som har tjänats in under det senaste året finns kvar på kontot, enligt läkarföreningen.

Läs också:
Förändrat avtal om jourkomp upprör läkare i Västra Götaland
Nytt övergångsavtal för läkarnas jourkomp i Västra Götaland