I debattartikeln skriver den fackliga centralorganisationen Sacos ordförande Göran Arrius, tillsammans med ordförandena för de 21 Sacoförbunden, däribland Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale, att förslaget går stick i stäv med professionernas yrkesetik och inte hör hemma i svensk demokrati.

»Samhällets svagaste drabbas hårdast. Men förslaget skulle också ha en stor negativ inverkan på arbets­miljön för offentlig­anställda. Att tvingas rapportera papperslösa skulle innebära en etisk stress och försvåra för dessa yrkes­grupper att göra sitt jobb«, skriver ordförandena.

De konstaterar att det visserligen står i Tidöavtalet att det kan finnas situationer där en anmälan skulle strida mot ömmande värden, exempelvis i sjukvården, och att ett sådant undantag ska utredas närmre, men att det inte räcker.

»Undantagen kan inte begränsas till enskilda situationer utan måste omfatta många av våra yrkes­områden. De flesta av våra professioner behöver undantas. Därför är det bättre att Tidöpartierna lägger förslaget om anmälnings­plikt i papperskorgen«.

Tidöavtalet är ett avtal som slöts efter valet mellan de tre regeringspartierna M, KD och L samt SD.