Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) var inbjuden för att tala under torsdagen på den första av Sjukhusläkarnas två fullmäktigedagar. I sitt tal berörde hon alltifrån beredskapsarbete till behovet av fler vårdplatser och sjukvårdens digitala brister. Hon gav också närmare besked om den statliga utredning kring ett större statligt ansvar för sjukvården som regeringen och Sverigedemokraterna utlovat.

– Vi kommer att tillsätta, någonstans i maj månad, en väldigt stor parlamentarisk utredning om att helt eller delvis skifta ansvaret för sjukvården från regionen till staten.

Tanken är att utredningen ska pågå i omkring två år, men att förslag ska lämnas löpande.

– Jag vill helst inte att de låser in sig i två år och sedan kommer ut med ett förslag, utan att de kommunicerar med oss. Kommer de fram till saker så kan det läggas fram till regeringens och riksdagens prövning, sa hon.

Regeringen och Sverigedemokraterna har fler förslag om hur den nationella styrningen av vården kan öka, enligt Acko Ankarberg Johansson.

– Och det är vi överens om att göra, oavsett vad vi landar i med den stora statliga huvudmannaskapsutredningen. Vi ser ju att på många områden funkar det inte att ha det uppdelat på 21 olika regioner, utan vi behöver gemensam hantering.

Läs också: Sjukvårdsministern: »Vi vill införa flera nationella instrument«