Totalt tog Löf, regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, emot närmare 20 500 anmälningar under 2022, se grafik nedan. Ökningen har varit stadig från drygt 16 000 fall 2016 med ett litet avbrott för det första pandemiåret, 2020.

– Vi ser en tydlig koppling mellan de ökande skadeanmälningstalen och covid-19. Det kan i sin tur förklaras med att svensk vård under 2022 arbetat hårt med att komma i fatt den vårdkö som byggts upp under pandemiåren, säger Pelle Gustafson, chefläkare vid Löf, som är regionernas gemensamma patientförsäkringsbolag, i ett pressmeddelande.

Omkring 900 av skadeanmälningarna gällde dessutom skulderbesvär efter vaccinationer mot covid-19. Löf tror också att möjligheten till digitala anmälningar ger fler ärenden. Löf har ett skadeförebyggande uppdrag från sina ägare och kunde under 2022 notera överlag lindrigare konsekvenser av de mest allvarliga patientskadorna.

Det märks bland annat inom ortopedi och kirurgi med kortare sjukskrivningstider och att bestående men inte är lika allvarliga.

– Vi ser en positiv nedåtgående trend med allt färre undvikbara skador inom dessa områden. En minskning som bland annat kan bero på att vården blivit bättre på att själva förebygga skadorna, men också lindra dess omfattning. Vilket vi i vår tur ser som ett resultat av att svensk sjuk- och tandvård i allt större utsträckning lyckats med sitt patientsäkerhetsarbete, säger Pelle Gustafson.