Ambitionen att inrätta en kögeneral uttryckte den borgerliga alliansen i Region Skåne hösten 2021. Tanken var att funktionen skulle kunna erbjuda skåningarna vård på angränsande sjukhus, vårdinrättning eller via avtalad vårdleverantör, vid långa väntetider.

Och sedan en månad tillbaka finns en sådan, även om »generalen« själv vänder sig mot epitetet.

– Jag tycker att ordet »kögeneral« förenklar det en aning. Det är en oerhört komplex verksamhet, säger Jörgen Wenner, som också är biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne, till Sveriges Radio P4 Malmöhus.

Hans uppdrag kan till exempel handla om att omfördela operationer mellan sjukhusen, kontrollera väntelistor, och sprida goda exempel i regionen. Däremot kommer han inte att arbeta med rekrytering, åtminstone inte i rollen som kögeneral.

»Kögeneralen är ett av många viktiga steg, men att minska köerna sker på flera fronter och med flera olika åtgärder«, skriver Anna Mannfalk (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, i ett pressmeddelande. Hon nämner ett nytt ersättningssystem, OB-ersättning och kombinationstjänster som exempel för att knäcka den nöten.