För ett par år sedan organiserade Region Skåne om transporterna av Iva-patienter mellan sjukhusen. Tidigare hade intensivvårdsambulansen i Region Skåne varit upphandlad, och ett företag försåg då transporterna med utrustning och personal. Men nu måste sjukhusen avvara en läkare vid transporterna. Det innebär att läkare antingen tas från sina andra arbetsuppgifter, eller så tillfrågas läkare som egentligen är lediga. Det är något som Läkarförbundet Skåne påpekat är orimligt.

Förra året planerades först en lösning med en regiongemensam tillfällig extra jourlinje. Men den skrotades eftersom transporterna efter pandemins mer intensiva fas hade varit för få för att motivera en extra jourlinje.

Verksamheterna behövde alltså gå tillbaka till ritbordet. En arbetsgrupp med representanter från både intensivvården och ambulansverksamheten skulle ta fram förslag med sikte på att starta ett projekt i början av 2023.

Men så blir det inte heller. Problemet är att de alternativ man undersökt inte fyller ut schemat för en läkare.

Nu tittar Skåne på lösningar i andra storstadsregioner.

– Frågan är om läkaren kan göra någon nytta preoperativt, liknande läkarbilarna i Stockholm, Göteborg eller Köpenhamn, säger Anders Rehn, verksamhetschef inom intensiv- och perioperativ vård vid Skånes universitetssjukhus.

Det är numer fler förvaltningar inblandade i arbetet, såsom ambulans och de olika sjukhusen, och hittills har de inte kommit överens om hur en lösning skulle kunna se ut. Sjukhusen ser exempelvis gärna att en läkare i läkarbil gör prehospital nytta mellan Iva-uppdragen, medan verksamhetsområde ambulans är oroligt att ambulanstransporter kan fördröjas om de behöver invänta en läkarbil.

– Samtidigt har de andra större regionerna läkarbilar. Vi behöver göra en genomlysning för att bedöma om verkligen inte Malmö/Lund-regionen skulle ha nytta av det också, säger Anders Rehn.

Nu ska en grupp med representanter för de olika förvaltningarna göra studiebesök i Göteborg och Köpenhamn. Anders Rehn tror att en lösning skulle kunna vara på plats tidigast i höst eller i början av nästa år.

För även om belastningen inte har varit så stor efter pandemin, måste Region Skåne ta höjd för att det ändras.

– Nu har det varit oväntat få Iva-transporter. Men vi kan inte räkna med att det alltid ska vara så. Vi måste ha en organisation för att klara det, säger Anders Rehn.

Läs även:
Nytt system för Iva-transporter sätter extra press på läkare i Skåne 
Skåne planerar tillfällig lösning med jourlinje för Iva-transporter
Skånes lösning på Iva-transporterna dröjer till nästa år