– Vår förmåga att hantera händelser med många skadade är viktig för att vi ska ha ett starkt civilt försvar som kan bidra till det militära försvaret. Kriget i Ukraina och det förändrade säkerhetspolitiska läget har givit oss både erfarenheter att analysera och anledning att påskynda implementering av en plan för att stärka hälso- och sjukvårdens nationella och regionala förmåga att hantera masskadehändelser, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD), i ett pressmeddelande.

Uppdraget till Socialstyrelsen, som ska genomföras »skyndsamt«, är att påbörja implementeringen av en nationell masskadeplan och ett enhetligt triagesystem. Myndigheten ska även ge stöd till regionerna att själva ta fram och implementera regionala masskadeplaner samt analysera och ta fram förslag på ett digitalt verktyg för dokumentation av vårdens möjligheter att öka sin kapacitet.

Socialstyrelsen får tre miljoner kronor för uppdraget under 2023 och ska redovisa det senast den 3 mars 2024.