Fyra av tio patienter har väntat på operation eller annan åtgärd längre än vårdgarantins 90 dagar, enligt Sveriges Kommuners och regioners januarisiffror. De långa vårdköerna är det enskilt största problemet för hälso- och sjukvården, skriver Socialstyrelsen, och för att råda bot på den långa väntan har myndigheten nu tagit initiativ till årliga så kallade dialogmöten med landets regioner. Det första mötet hölls i förra veckan, enligt ett pressmeddelande.

Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen. Foto: Socialstyrelsen

– Syftet med dialogerna är att stödja och tillsammans med regionerna skapa förutsättningar för att följa upp, utveckla och bidra till lärande samt stimulera till förbättringar i tillgängligheten i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen kan stödja genom att sprida lärande exempel, ta fram stöd i enlighet med regionernas behov kring till exempel arbetssätt, metoder och kunskap som behövs i just den regionen, säger generaldirektören Olivia Wigzell.

Diskussionerna tar avstamp i Socialstyrelsens uppföljning av regionernas redovisningar och handlingsplaner för ökad tillgänglighet. Socialstyrelsen har också slutit avtal med 15 experter som ska bistå myndighetens tjänstemän under samtalen. Det handlar bland annat om expertis inom produktions- och kapacitetsplanering, väntetidsarbete och regional organisation, men även om kliniskt verksamma representanter.

– Region Jönköpings län, som vi hade första dialogen med nu, lyfte bland annat kompetensförsörjningsfrågor men också hur tillgängligheten påverkas av samverkan mellan region och kommun och vikten av att ha en välfungerande vårdkedja där, säger Olivia Wigzell till Dagens Medicin.

Enligt tidningen är planen att hålla fem dialogmöten under våren och resterande 16 till hösten.