– Det är viktigt att naloxon blir tillgängligt för fler grupper, även de som inte har fått det via ett personligt recept eller arbetar i hälso- och sjukvården, eftersom det är ett läkemedel som räddar liv, säger Maria Hilberth, enhetschef på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Myndigheten har ett pågående uppdrag från regeringen att arbeta för att fler, som till exempel anhöriga och olika yrkesgrupper som socialtjänstpersonal och bevakningsföretag, ska kunna ge läkemedlet som häver opioidöverdoser.

Efter att ha utrett frågan har nu Socialstyrelsen kommit fram till att det krävs en ny lag för att tillgängliggöra naloxon för fler. Tillsammans med den pågående Narkotikautredningen ska Socialstyrelsen därför undersöka om det går att ta fram ett sådant lagförslag.

– På så sätt skulle fler samhällskategorier kunna få tillgång till att dela ut motgiftet mot opioidöverdoser till dem som behöver det, säger Maria Hilberth.

Naloxon är ett receptbelagt läkemedel och kan i dag endast ges inom ramen för hälso- och sjukvård. I en tidigare rapport från Läkemedelsverket konstaterades också att det med dagens regelverk inte kan klassas som receptfritt.

Läs även:
Dödlig överdos skedde ofta utan person nära som kunde ingripa
Naloxon ska bli tillgängligt för fler