Bengt Cederlund, registerhållare för Spor, tar emot Friska sjukvårdspriset på Sjukhusläkarnas fullmäktige den 16 mars 2023. Foto: Jannis Politidis

Två tunga priser delades ut under Sjukhusläkarnas fullmäktige på torsdagen: »Friska sjukvårdspriset« och »Årets visslare«. I år gick »Friska sjukvårdspriset« till Svenskt perioperativt register (Spor) för »dess hängivna arbete med att förmedla pålitliga siffror om vårdproduktion, väntetider och operationsköer till läkare, övrig vårdpersonal och patienter, men också till regering, makthavare, forskare, journalister och andra intresserade«, enligt motiveringen. Spor beskrivs som en »ovärderlig källa« när regionerna inte klarar av att leverera adekvat underlag på ett transparent sätt och ses också som »en tydlig och viktig röst i den sjukvårdspolitiska debatten«.

– Vi såg att det fanns en lucka: Nästan alla kvalitetsregister ägnar sig åt enskilda patientgrupper. Vi tog alla som låg kvar på operationsavdelningarna, för vi tyckte att ingen hade helhetsbilden. I och med det har vi i dag data som ingen annan har och som vi kan leverera till Socialstyrelsen, SKR och regioner, sa registerhållaren Bengt Cederlund med statyetten i handen.

Men han och hans kollegor ville inte ta åt sig hela äran själva.

– Det är egentligen alla operationsavdelningar i Sverige som gör jobbet och levererar siffror till oss som ska ha tacket och inte vi.

Sten Jacobsson tar emot priset för Årets visslare av Sjukhusläkarnas ordförande Elin Karlsson på föreningens fullmäktige den 16 mars 2023. Foto: Jannis Politidis

Årets visslare blev vårdenhetsöverläkarna Tamas Greger, Hrefna Grimsdottir, Sten Jacobsson, Gerhard Johansson, Jonas Klang och Jessica Wettergren för deras uppmärksammade debattartiklar med rubriker som »Slakta all meningslös verksamhet på sjukhusen som inte är vård«. Enligt juryn har läkarna »på ett modigt och initierat sätt slagit larm om och illustrerat hur mängden icke patientnära administration – detta ’luftslott av meningslös verksamhet, LMV’ – i Västra Götalandsregionen har vuxit på bekostnad av kärnverksamheterna, och vilka allvarliga konsekvenser detta har fått«.

– Sjukvårdsadministration är inte så spektakulärt, så det är roligt att det var just en sådan grej som gav ett pris. Jag tror att det handlade mycket om tajming och så bidrog nog rubriken till genomslaget. Alla känner egentligen till det här meningslösa fluffet, det är bara svårt att få fram det, sa Sten Jacobsson.

Om priserna

Sjukhusläkarnas båda priser har delats ut sedan 2008.