2020 infördes brottsrubriceringen sabotage mot blåljusverksamhet. Den förstärker skyddet för blåljuspersonal, som räddningstjänst, polis och ambulans.

Det finns fler yrkesgrupper som politikerna velat ge mer skydd. Förra året kom en utredning med förslag om starkare rättsligt skydd för hälso- och sjukvårdspersonal, liksom bland andra journalister och lärare. Nu går den nya regeringen vidare med förslagen i utredningen.

Regeringen föreslår lagskärpningar som ska ge starkare skydd för ett antal yrkesgrupper. För grupper med »samhällsnyttig funktion«, såsom sjuk- och omvårdnadspersonal, socialtjänstpersonal med flera, ändras lagen så att fler omfattas av dagens regler om hot mot tjänsteman.

– De får tillgång till ett skydd och straffskalor som de i dag inte har tillgång till, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) till TT.

Däremot kommer straffskalorna i sig inte att ändras. Och för journalister tillämpas ett annat tillvägagångssätt. Där införs en särskild straffskärpningsgrund, som gör att brottet anses allvarligt om journalisten utsatts i sin yrkesroll.

Också professorer, lektorer och lärare får med förändringarna ett förstärkt skydd. Utbildningsminister Mats Persson (L) säger att det speglar samhällsutvecklingen.

– Vi har ett tuffare, råare samhällsklimat med tydliga strömningar mot faktaresistens, säger han till Dagens Nyheter.

– Det handlar om allt från vaccinmotståndare och de som tror på elöverkänslighet, till de som ifrågasätter klimatforskningen och annan vetenskap, säger han och tillägger att det är ett hot mot den akademiska friheten och ytterst mot demokratin.

Regeringens nya förslag skickas nu på remiss till lagrådet. Därefter kan formellt en proposition läggas.

Utredningen »En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner« finns på Regeringskansliets webbplats. Där finns också den nya lagrådsremissen.

Läs även:
Lagskärpning föreslås för hot och våld mot sjukvårdspersonal
Hot vanligt bland läkare: »En larmsignal som måste tas på allvar«