Som Läkartidningen berättat har Socialstyrelsen bestämt att högisoleringsvård vid högsmittsamma sjukdomar ska bli nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid två enheter.

Nu, när tiden att ansöka om att få bedriva den här typen av vård gått ut, står det klart att Region Östergötland och Region Stockholm vill ta på sig uppdraget.

Det handlar om vård av patienter med misstänkt eller bekräftad smitta av en högsmittsam allvarlig infektion, till exempel olika typer av blödarfeber, tills patienten antingen tillfrisknar eller avlider.

I slutänden blir det upp till Nämnden för nationell högspecialiserad vård att besluta om tillstånd att bedriva vården.

I dag finns Sveriges enda nationella högisoleringsenhet på Universitetssjukhuset i Linköping, som sedan länge haft kapacitet att vårda patienter med till exempel Ebola i mer än 48 timmar.

Förutsatt att Region Östergötland får uppdraget kommer högisoleringsenheten vid infektionskliniken att byggas om »enligt en standard som innebär de modernaste och bäst anpassade lokalerna för denna typ av vård i Sverige«, enligt ett pressmeddelande.

Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge har sedan flera år tillbaka ett regionalt uppdrag att ta hand om och vårda patienter med misstänkt eller verifierad allvarlig högsmittsam infektion i mer än 48 timmar.

– Om vi får uppdraget är vi redo att starta på en gång. Sedan tidigare har vi ett gott samarbete med Linköping och deras enhet.  Om vi skulle få uppdraget till Karolinska universitetssjukhuset, så kommer vi utveckla ett samarbete med det sjukhus som får det andra uppdraget i Sverige, om det inte blir Linköping, för att utveckla uppdraget på nationell nivå, uppger Hedvig Glans, infektionsläkare och sektionschef, i ett mejl till Läkartidningen.

Läkartidningen har tidigare berättat om de långt gångna planerna på en toppmodern enhet med gemensam finansiering av regionerna i den Södra sjukvårdsregionen – med placering i Malmö – där patienter skulle kunna vårdas i mer än 48 timmar.

När Läkartidningen tog tempen på arbetet i Malmö i slutet av 2020 väntade infektionskliniken bland annat på en försenad leverans av avancerade skyddsdräkter från Kina. Flera steg framåt hade dock tagits under året, däribland utbildning av personal och införskaffande av en särskild transportkuvös.

Men nu står det alltså klart att Region Skåne inte ansökt om att få bedriva nationell högspecialiserad vård. Peter Ek, verksamhetschef på infektionskliniken i Malmö – som tillträdde efter att beslutet fattats – bekräftar det hela.

– Det stämmer att Skånes universitetssjukhus inte ansökt. Som jag uppfattat det gjordes bedömningen att Karolinska universitetssjukhuset kommit längre i arbetet med sin högisoleringsenhet, och att det skulle ta tid att få allt på rull här i Malmö. Som jag uppfattar det var det ett väl förankrat beslut.

Den särskilda transportkuvösen har sålts till Universitetssjukhuset i Linköping, som i dag har transportuppdraget. Kursändringen innebär dock inte att alla förberedelser i Malmö varit förgäves, enligt Peter Ek.

– De förändringar som vi har gjort kommer vi att använda för att vårda patienter med misstänkt smitta som kräver högisolering, i väntan på provsvar. Vi har gjort i ordning två rum för det, säger han.